crazywolf.pl

szkolenie psów, zoopsycholog, opiekun zwierząt

» Doszkalamy się

 Polega to na ty, że pies zna już niektóre podstawowe komendy (wyuczone przez właściciela), jednak chciałby to udoskonalić (zrobić to np. słowem, gestem, na odległość). Doszlifuje i podniesie wcześniejsze dotychczasowe umiejętności i poszerzy je o nowe zagadnienia.

Podczas szkolenia opiekun jeszcze lepiej  rozumie w jaki sposób odczytać psie sygnały oraz uczy się zrozumieć język psa – czytać jego mowę ciała – przez co wie jak zmotywować psa do dalszej chętnej współpracy z człowiekiem.

„Spotkania doszkalające” zostaną ustalone przy pierwszym spotkaniu, oraz po omówieniu dotychczasowych umiejętności psa.


Program szkolenia:

  • wydłużenie czasu trwania komendy
  • nauka komend słowem i gestem na odległość
  • praca na luźnej smyczy w chodzie i biegu
  • nauka aportowania
  • przywołanie przez właściciela znajdującego się poza polem widzenia psa
  • wykonywanie komend np. siad, waruj przy dużych rozproszeniach – rowerzyści, ruch uliczny
  • stój z marszu (zatrzymanie w momencie zatrzymania się przewodnika np. przed ulicą)
  • dostawianie do nogi
  • przywołanie awaryjne (gwizdek)
  • nauka sztuczek dla zaawansowanych


Termin szkolenia:
ustalany indywidualnie z właścicielem

Ilość spotkań: 10

Czas trwania jednego spotkania: ok 60 min

Koszt szkolenia: 500 zł