crazywolf.pl

szkolenie psów, zoopsycholog, opiekun zwierząt

» Psi przyjaciel

Podstawowe posłuszeństwo skierowane jest do psów
od 6 miesiąca życia i psy dorosłe

Ten etap szkolenia ma na celu wytworzenie cennej jak i prawidłowej relacji oraz więzi pomiędzy psem a właścicielem.

Przewodnik uczy się prawidłowego motywowania psa, rozumie jego potrzeby i dba o ich zaspokojenie, dzięki temu nasz towarzysz z wielką radością i przyjemnością szuka z nami kontaktu, nie ignoruje nas i wykonuje polecenia.


Program szkolenia:

 • samokontrola
 • skupianie uwagi na przewodniku
 • przychodzenie na zawołanie do właściciela,
 • target
 • chodzenie na luźnej smyczy,
 • nauka komend (np.: siad, waruj, stój, równaj)
 • nauka komend gestem
 • ignorowanie leżącego jedzenia na ziemi – komenda zostaw
 • spokojne mijanie obcych i zwierząt
 • nauka prawidłowej zabawy
 • nauka sztuczek


Termin szkolenia:
ustalany indywidualnie z właścicielem

Ilość spotkań: 10

Czas trwania jednego spotkania: ok 60 min

Koszt szkolenia: 500 zł